Hvepsearter i Danmark (gedehams – vespidae)

I Danmark kan du st√łde p√• en lang r√¶kke hvepsearter, eller gedehamse, som de retteligt hedder.¬†

Gedehamsen er et insekt, vi alle kender. Normalt kalder de fleste dem dog for hvepse. Hvepse er udbredt i hele landet, og der findes flere forskellige arter, som man kan st√łde p√• i den danske natur.

Nogle arter holder sig til skove, mens andre gerne vil slå sig ned i hus og have, og kan være til stor gene for os mennesker.

Der findes omkring 30 arter af gedehams i Danmark. Herunder l√łber vi de mest almindelige arter af gedehams igennem.

Almindelig gedehams (paravespula vulgaris)

Almindelig gedehams (paravespula vulgaris)

Almindelig gedehams (paravespula vulgaris)

Almindelig gedehams er den mest udbredte gedehamseart herhjemme. Den findes i hele landet. Almindelig gedehams bygger normalt deres bo i jorden, men slår sig også gerne ned på lofter, i skure, udhæng mv.

Alm. gedehams bliver typisk 11-20 mm lang, og kan kendes ved at dens ansigtaftegning minder om et sort anker.


Tysk gedehams (paravespula germanica)

Tysk gedehams (paravespula germanica)

Tysk gedehams (paravespula germanica)

Den tyske gedehams, h√łrer ogs√• til de mest udbredte gedehamsearter herhjemme. Ligesom alm. gedehams, bygger den ogs√• bo i jorden, eller i eller omkring vores huse.

Tysk gedehams er normalt en lille smule mindre end alm. gedehams, og bliver typisk 10-19 mm. Gedehamsen kan kendes ved at dens ansigtsaftegning er tre sorte prikker.

Stor gedehams (vespa crabro)

Stor gedehams (vespa crabro)

Stor gedehams (vespa crabro)

Stor gedehams, er den st√łrste art af gedehams, vi har herhjemme. Den er ikke s√• udbredt som alm. og tysk gedehams, og ses oftest i √ėstjylland og de syd√łstlige egne af landet.

Den store gedehams bygger normalt sit bo i gamle eller hule træer, men kan også slå sig ned på lofter, under udhæng eller i skure mv.

St√łrrelsen afsl√łrer normalt stor gedehams, og arbejderne bliver ca. 25 mm lange, mens dronningen bliver 38 mm. Den kaldes pga. st√łrrelse ogs√• for k√¶mpehveps.

St√łrrelsen p√• stor gedehams, g√łr den til den mest frygtede art herhjemme, og dens stik er yderst smertefuldt.


Skovgedehams (dolichovespula sylvestris)

Skovgedehamsen er ogs√• en almindelig art i Danmark, men er typisk ikke den man st√łder p√• ret tit. Gedehamsen holder sig til skoven, og er desuden ikke n√¶r s√• aggresiv, som mange af de √łvrige gedehamsearter.

Skov gedehams bygger sit kuglerunde bo, under grene på træer eller i buske i skoven.

Gedehamsen bliver 11-18 mm, og dens ansigtstegning er een sort plet.


R√łd gedehams (allovespula rufa)

Den r√łde gedehams er ogs√• udbredt i Danmark, men findes oftest i sandede omr√•der og skove. Det er sj√¶dent at r√łd gedehams tr√¶ffes n√¶r vores huse.

Gedehamsens bo bygges underjordisk, gerne i forbindelse med træstubbe.

R√łd gedehams bliver 12-20 mm, og kan genkendes ved at den ligner “en r√łd hveps”.
Læs mere om hvepsebekæmpelse og hvepsebo fjernelse.